Άρθρα

28 Απριλίου 2017
APIA blog health and safety

Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία

Η Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία πραγματοποιείται στις 28 Απριλίου 2017. Η ημερομηνία ανακηρύχτηκε από τον Διεθνή Οργανισμό  Εργασίας με σκοπό […]
18 Απριλίου 2017

Προστασία της Σωματικής Ασφάλειας

Ποιοί είναι οι ψυχοκοινωνικοί παράγοντες; Ψυχοκοινωνικοί παράγοντες και στοιχεία που έχουν επίπτωση στις ψυχολογικές ανταποκρίσεις των εργαζομένων στην εργασία και τις συνθήκες εργασίας, που ενδεχομένως προκαλούν […]
28 Μαρτίου 2017

Η ασφάλεια στον χώρο εργασίας είναι και δική μας ευθύνη

Φροντίζοντας την δική μας υγεία και ασφάλεια στον χώρο εργασίας μπορούμε να βοηθήσουμε στη μείωση των ατυχημάτων και των τραυματισμών. Οι εργοδότες σίγουρα θα έχουν αναπτύξει […]
9 Φεβρουαρίου 2016
new11

Φαρμακεία Πρώτων Βοηθειών και η χρησιμότητα τους

Φαρμακείο πρώτων βοηθειών Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ένα κουτί πρώτων βοηθειών. Αυτό απαιτεί τουλάχιστον ένα κουτί πρώτων βοηθειών στο χώρο […]