Άρθρα

5 Αυγούστου 2015
8225598402_c80ec8c60b_k

Ασφάλεια στο χώρο εργασίας – Βελτίωση της ποιότητας εκπαίδευσης

Κατ “αρχήν, οι μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες έχουν δικά τους τμήματα στα οποία ο μοναδικός στόχος τους είναι η ανάπτυξη νέων προγραμμάτων κατάρτισης και τις περισσότερες φορές, […]
23 Ιουλίου 2015
2615558474_b2f6642dc3_b - Αντίγραφο

Φαρμακεία στο χώρο εργασίας

Από το 2013 τα φαρμακεία/κιβώτια οφείλουν να βρίσκονται σε κάθε επιχείρηση και γενικά σε κάθε εγκατάσταση/τόπο εργασίας. Κάθε φαρμακείο θα πρέπει να έχει κάποια ελάχιστα φάρμακα […]
20 Ιουλίου 2015
15361822165_c8f3a8003b_k

Ασφάλεια στο χώρο εργασίας – Ασφάλεια στο γραφείο

Η αλήθεια είναι ότι τα περισσότερα ατυχήματα συμβαίνουν στον τομέα των κατασκευών, της μεταποιητικής βιομηχανίας, και σε επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, αλλά υπάρχουν ατυχήματα γραφείου που είναι […]
14 Ιουλίου 2015
3161095736_042f71a9d7_b

Ασφάλεια στο χώρο εργασίας – Μείωση εργασιακού άγχους

Μειώνοντας το άγχος ενισχύεται η ασφάλεια στο χώρο εργασίας. Παρόλο που μία μικρή ποσότητα του στρες είναι καλή για την εκτέλεση των καθηκόντων, είναι πραγματικά δύσκολο […]