Ασφάλεια στο χώρο εργασίας – Βελτίωση της ποιότητας εκπαίδευσης

Φαρμακεία στο χώρο εργασίας
23 Ιουλίου 2015
Ασφάλεια στο χώρο εργασίας και άνθρωποι ασφαλείς
18 Αυγούστου 2015
Show all

Ασφάλεια στο χώρο εργασίας – Βελτίωση της ποιότητας εκπαίδευσης

Κατ ‘αρχήν, οι μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες έχουν δικά τους τμήματα στα οποία ο μοναδικός στόχος τους είναι η ανάπτυξη νέων προγραμμάτων κατάρτισης και τις περισσότερες φορές, με έξυπνες προσεγγίσεις για το πώς θα καταφέρουν να κρατήσουν τον εργασιακό χώρο ασφαλή. Παρόλα αυτά, υπάρχουν καταστάσεις που τις περισσότερες φορές παραβλέπονται.

Μια κακή στάση απέναντι στην εκπαίδευση που μειώνει την αποτελεσματικότητά της εκπαίδευσης είναι ότι πολλοί εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν την κατάρτιση ως ημέρα έξω από το γραφείο. Λόγω αυτού, η κατάρτιση γίνεται μόνο επειδή πρέπει και όχι για τον εαυτό τους ή τη βελτίωση της ασφάλειας. Για τους υπαλλήλους που κατέχουν υψηλότερες θέσεις, η εκπαίδευση λαμβάνετε με μεγαλύτερη ελαφρότητα. Όσο υψηλότερη είναι η θέση, τόσο λιγότερο προσεκτικός είναι ο συμμετέχων. Βαρετές ενότητες, κακή παρουσίαση, και μια απλή παράδοση είναι κάποιοι από τους λόγους που αποτρέπουν τους εργαζόμενους να δείξουν την ανάλογη προσοχή ακόμα και για τα πιο σημαντικά θέματα. Οι παρευρισκόμενοι θα προσπαθήσουν να κατανοήσουν τις ενότητες που θα τους παρουσιάσουν και να συνεργαστούν, αλλά αυτό δεν θα διαρκέσει για πολύ.

Η πρόταση

Η εκπαίδευση θα πρέπει να είναι μια ευχάριστη εμπειρία. Αυτό μπορούμε να το πετύχουμε με την ενθάρρυνση, την ανταλλαγή ιδεών και προσωπικών εμπειριών που σχετίζονται με το θέμα, αποφεύγοντας τη βαρετή και ατελείωτη παράδοση. Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένοι και να ενθαρρύνουν τους εργαζόμενους να συμμετέχουν ενεργά στην όλη διαδικασία. Το περιεχόμενο των ενοτήτων θα πρέπει να είναι ενδιαφέρον και προσεγμένο. Τα θέματα θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα και να βασίζονται σε πραγματικές εμπειρίες στο χώρο εργασίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, η εκπαίδευση να είναι πιο ουσιαστική, και οι εκπαιδευόμενοι να την αφομοιώνουν πιο εύκολα.

Έστω και ένα τμήμα της εταιρείας που λειτουργεί χωρίς την επίβλεψη ενός επόπτη, καθιστά την εταιρία μη αποτελεσματική. Έτσι η εταιρεία θα πρέπει να μεριμνήσει και να αναθέσει σε κάποια άτομα να αναλάβουν την δουλεία του επόπτη. Οι επόπτες και τα μεσαία στελέχη καλούνται να παρακολουθήσουν κάποια σεμινάρια για να εκπαιδευτούν όσων των δυνατόν καλύτερα. Η διακοπή του σεμιναρίου θα πρέπει να αποθαρρύνετε εντελώς εκτός και αν πρόκειται για θέματα που είναι απολύτως αναγκαία, έτσι ώστε να μην αποσπάτε η προσοχή των εκπαιδευόμενων.

Η ασφάλεια στο χώρο εργασίας είναι ένα από τα πιο πολύτιμα προγράμματα κατάρτισης, καθώς είναι η πιο σημαντική και ορατή προσπάθεια που καταβάλλει η διοίκηση για να κρατήσει τους εργαζομένους ασφαλείς στον χώρο εργασίας.

Έφη Τσιγάρα
Έφη Τσιγάρα
Υπεύθυνος Onlinen Marketing

Comments are closed.