Ασφάλεια στο χώρο εργασίας – Μείωση εργασιακού άγχους

9 Εργατικά Ατυχήματα
6 Ιουλίου 2015
Ασφάλεια στο χώρο εργασίας – Ασφάλεια στο γραφείο
20 Ιουλίου 2015
Show all

Ασφάλεια στο χώρο εργασίας – Μείωση εργασιακού άγχους

Μειώνοντας το άγχος ενισχύεται η ασφάλεια στο χώρο εργασίας. Παρόλο που μία μικρή ποσότητα του στρες είναι καλή για την εκτέλεση των καθηκόντων, είναι πραγματικά δύσκολο να καθοριστεί τι είναι το μέτριο άγχος και τι δεν είναι, καθώς οι άνθρωποι αντιδρούν σε πρόσθετες πιέσεις διαφορετικά.

Παρακάτω παρουσιάζονται οι παράγοντες που προκαλούν το στρες και που θα μπορούσαν να καταλήξουν σε υπέρμετρη αίσθηση πίεσης στους χώρους εργασίας. Όταν αφεθεί ανεξέλεγκτο, οι παράγοντες αυτοί θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην παραίτηση των ανθρώπων από τις δουλειές τους, στη χαμηλή παραγωγικότητα, στο θυμό, στην ένταση και στα ατυχήματα.

Αίτια:

– Παράλογες απαιτήσεις. Υπερφόρτωση εργασίας όταν ο εργαζόμενος υποτίθεται ότι πρέπει να τελειώσει μια εργασία μέσα σε μια δεδομένη στιγμή αλλά δελεάζεται να επισπεύσει το χρόνο για την ολοκλήρωση της δουλειάς, δημιουργώντας κατά αυτό τον τρόπο πιθανά ατυχήματα, κακή θέληση και κακή κρίση.

– Υπερωρίες για τον εργαζόμενο μέσα από τις μεγάλες βάρδιες με ανεπαρκή διαλείμματα μπορεί να προκαλέσουν κόπωση και πολλά άλλα θέματα υγείας. Η πιο αποτελεσματική ώρα της ημέρας όσο αφορά την παραγωγικότητα είναι οι πρώτες δύο ώρες το πρωί, όταν ξεκινάει η βάρδια. Η μακροπρόθεσμη παραγωγικότητα πάσχει επίσης.

– Κακό περιβάλλον εργασίας. Ο ανεπαρκής φωτισμός, η έλλειψη καθαριότητας, η αποδιοργάνωση του χώρου εργασίας και των επιμέρους χώρων, η κακή επικοινωνία εντός της επιχείρησης, η ανεπαρκής κατεύθυνση και οι απροσδιόριστες προσδοκίες και οι ρόλοι, το χαμηλό ηθικό, η κακή συνεργασία μεταξύ του προσωπικού και οι κακές πρακτικές διαχείρισης είναι μερικά μόνο από τα περιστατικά στο χώρο εργασίας που προσθέτουν πρόσθετες και περιττές πιέσεις στο σύνολο του εργατικού δυναμικού.

– Κακές περιβαλλοντικές συνθήκες, όπως η κακή ποιότητα του αέρα, υπερβολική ζέστη με υγρασία και σκόνη συντελούν στη κακή υγεία των εργαζομένων.

Διαχείριση Άγχους

Προφανώς, η δράση που απαιτείται είναι να μειωθούν ή να εξαλειφθούν οι παραπάνω αναφερόμενοι παράγοντες. Παρακάτω παρουσιάζονται κάποιες προτάσεις για να βελτιωθεί η ασφάλεια και η παραγωγικότητα στο χώρο εργασίας.

– Βεβαιωθείτε ότι η εργασία που απαιτείται είναι εντός των αρμοδιοτήτων του ατόμου στο οποίο έχει ανατεθεί το έργο αυτό και ότι υπάρχουν επαρκείς πόροι για να τελειώσει η δουλειά στην ώρα της.

– Μία από τις καλύτερες πρακτικές για τη μείωση του στρες και την βελτίωση της ασφάλειας της εργασίας είναι να μπορούν οι εργαζόμενοι να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την απόδοσή τους. Μια νοοτροπία ανοιχτής επικοινωνίας μεταξύ της διοίκησης και του προσωπικού προχωρεί σε μεγάλο βαθμό στον εντοπισμό προβληματικών περιοχών και την προώθηση αισθήματος αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

– Κίνητρα, συμπεριλαμβανομένων των μη χρηματικών παροχών ενισχύσει το ηθικό των εργαζομένων.

– Μία από τις καλύτερες στρατηγικές για τη βελτίωση του ηθικού είναι η διοίκηση να λάβει μέτρα προς τη δημιουργία ασφαλών συνθηκών εργασίας, υγιούς περιβάλλοντος που εξισορροπείται με τις κατάλληλες περιγραφές των θέσεων εργασίας και θέσεων στις οποίες οι προσδοκίες είναι σαφώς καθορισμένες, ακολουθήσιμες και εφαρμόσιμες.

Αντιμετώπιση

Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις, όπως, όταν ο εργοδότης και η διοίκηση δεν είναι ενήμεροι για τις τάσεις που διαμορφώνονται στο χώρο εργασίας. Η πιο συνήθης αιτία είναι ότι ο εργαζόμενος δεν λέει όχι σε αιτήματα ή δεν συζητάει το πρόβλημα διότι έχει το φόβο μήπως χάσει τη δουλειά του. Για το λόγο αυτό, είναι σημαντικό ο εργαζόμενος περιστασιακά να λέει «όχι», αν η αίτηση είναι παράλογη και να εξηγεί τους λόγους, όπως απαιτείται.

Ο εργαζόμενος πρέπει να διασφαλίσει ότι ο φόρτος εργασίας, οι συνθήκες εργασίας, το περιβάλλον στο χώρο εργασίας, πρέπει να επιδέχεται την προσοχή των άλλων ανθρώπων μέσα στον οργανισμό, προκειμένου να βρεθεί λύση για τα θέματα.
Η ασφάλεια στο χώρο εργασίας και η υγεία είναι υπόθεση όλων μας. Ενώ βρέθηκαν λύσεις για τη διαχείριση του άγχους στους χώρους εργασίας, ο εργαζόμενος θα πρέπει να καταβάλει προσπάθεια και σε συνεργασία με τη διοίκηση να επιτύχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Έφη Τσιγάρα
Έφη Τσιγάρα
Υπεύθυνος Onlinen Marketing

Comments are closed.