Ασφάλεια στο χώρο εργασίας – Μείωση των κινδύνων

Συμβουλές για να διατηρείτε τον χώρο εργασία σας ασφαλή
16 Ιουνίου 2015
Ασφάλεια στο χώρο εργασίας- Πρόληψη τραυματισμών
29 Ιουνίου 2015
Show all

Ασφάλεια στο χώρο εργασίας – Μείωση των κινδύνων

Παρά τα μέτρα που λαμβάνονται στον χώρο εργασίας, τα ατυχήματα και μερικές φορές οι θάνατοι που συμβαίνουν στο χώρο εργασίας παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Από έρευνες που έχουν γίνει έχει διαπιστωθεί ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες ο μέσος όρος θανάτων που σχετίζονται με τον εργασιακό χώρο είναι 15 κάθε μέρα. Πολύ υψηλός αριθμός δεδομένου ότι οι ΗΠΑ είναι μια από τις πιο ασφαλείς χώρες στον κόσμο, ιδίως όταν πρόκειται για την ασφάλεια στο χώρο εργασίας. Σε άλλα μέρη του κόσμου, ειδικά στις αναπτυσσόμενες χώρες, τα στατιστικά στοιχεία είναι πολύ πιο υψηλότερα.

Τα πέντε σημαντικότερα ζητήματα είναι:

Έλλειψη κατάρτισης. Τα μέτρα παρά τις αυστηρές κατευθυντήριες γραμμές που έχουν υιοθετηθεί από πολλές εταιρείες δεν κοινοποιούνται επαρκώς στους εργαζομένους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να αγνοούν τους κινδύνους. Η αδυναμία τους να εντοπίσουν πιθανούς κινδύνους, αγνοώντας τους κανόνες ασφαλείας και η αδιαφορία τους πολλές φορές έχουν ως αποτέλεσμα την μη έγκυρη αντιμετώπιση σοβαρών κινδύνων.

Κακή Ανακοίνωση . Η εκπαίδευση είναι για την ενημέρωση των εργαζόμενων ώστε να γίνετε πιο αποτελεσματικά, αποδοτικά, και με ασφάλεια μια εργασία. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου τα στελέχη των εταιρειών εκπαιδεύονται και στην συνεχεία μεταδίδουν τις γνώσεις τους και στους υπόλοιπους εργαζόμενους

Ανεπαρκής εποπτεία. Ένας αριθμός των ατυχημάτων που προκαλούνται είναι από την ανάθεση ενός υπαλλήλου να εκτελέσει μια εργασία για την οποία ο εργαζόμενος δεν έχει εκπαιδευτεί ή δεν έχει κατανόηση πλήρως τον κίνδυνο.

Κακή οργάνωση. Πολλές φορές, τα ατυχήματα που συμβαίνουν στο χώρο εργασίας δεν είναι η υπαιτιότητα ενός και μόνου πρόσωπου, αλλά ένας συνδυασμός παραγόντων. Κακή οργάνωση, μη ασφαλείς πρακτικές εργασίας, και ένα μη ασφαλές περιβάλλον εργασίας είναι μόνο μερικοί από αυτούς τους παράγοντες.

Υπάρχουν γκρίζες ζώνες ασφάλειας στο χώρο εργασίας. Το σφάλμα θα μπορούσε μερικές φορές να είναι, λόγω διαχειριστικών πρακτικών, και άλλες φορές από την υπαιτιότητα του εργαζομένου και μερικές φορές και από τα δύο. Είναι ευθύνη των διευθυντών της κάθε εταιρείας να κρατούν τους χώρους εργασίας με ασφάλεια. Είναι αρκετά ενθαρρυντικό βλέποντας ότι αν τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας μπορούν να αποφευχθούν πολλά ατυχήματα και τραυματισμοί.

Έφη Τσιγάρα
Έφη Τσιγάρα
Υπεύθυνος Onlinen Marketing

Comments are closed.