Κουτιά πρώτων βοηθειών στον χώρο εργασίας

Καλή διατροφή στην εργασία – ιδέες και tips για υγιεινά γεύματα
2 Ιουνίου 2017
Μυοσκελετικές διαταραχές και χειρονακτικές εργασίες
2 Ιουνίου 2017
Show all

Κουτιά πρώτων βοηθειών στον χώρο εργασίας

Οι κανονισμοί υγείας και ασφάλειας απαιτούν από τους εργοδότες να παρέχουν επαρκή και κατάλληλο εξοπλισμό, εγκαταστάσεις και προσωπικό, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι θα λάβουν άμεση περίθαλψη σε περίπτωση που τραυματιστούν ή νοσήσουν κατά την εργασία. Αυτοί οι κανονισμοί ισχύουν για όλους τους εργασιακούς χώρους συμπεριλαμβανομένων αυτών που απασχολούν λιγότερο από πέντε εργαζόμενους και των αυτοαπασχολούμενων.

Η εξασφάλιση ότι οι ανάγκες πρώτων βοηθειών του προσωπικού μπορούν να καλυφθούν, απαιτεί επαρκή παροχή πρώτων βοηθειών στον εργασιακό χώρο. Αυτό σημαίνει ότι η παρουσία εκπαιδευμένων βοηθών (ή καθορισμένων ατόμων), η πληροφόρηση των εργαζομένων σχετικά με τις ρυθμίσεις πρώτων βοηθειών, καθώς και η διαθεσιμότητα ενός κουτιού πρώτων βοηθειών κατάλληλου για τον σκοπό.

Είναι καθήκον του εργοδότη να προβεί σε εκτίμηση των αναγκών πρώτων βοηθειών και έτσι το περιεχόμενο κάθε μεμονωμένου κουτιού μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τις απαιτήσεις του κάθε εργασιακού χώρου.

Υπάρχουν κάποιες συστάσεις όσον αφορά το κουτί που περιέχει τα υλικά. Το κουτί θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει όλο τον σχετικό εξοπλισμό και να κλείνει με ασφάλεια. Θα πρέπει να διατηρείται καθαρό, να είναι ανθεκτικό στη σκόνη και να παρέχει προστασία για τα περιεχόμενα στον εργασιακό χώρο.

Παρ’ όλο που δεν υπάρχει υποχρεωτική λίστα για τα είδη που θα πρέπει να περιέχονται σε ένα κουτί πρώτων βοηθειών, ένα προτεινόμενο ελάχιστο απόθεμα για είδη πρώτων βοηθειών σε έναν εργασιακό χώρο χαμηλού κινδύνου μπορεί να περιλαμβάνει:

 • ένα φυλλάδιο γενικών πρώτων βοηθειών
 • αποστειρωμένους επιδέσμους μεσαίου μεγέθους (12cm x 12cm)
 • αποστειρωμένους επιδέσμους μεγάλου μεγέθους (18cm x 18 cm)
 • χάνσαπλαστ διαφόρων μεγεθών
 • τριγωνικό επίδεσμο
 • παραμάνες (διάφορα μεγέθη)
 • αποστειρωμένα επιθέματα για τα μάτια
 • γάντια μιας χρήσης

Άλλα χρήσιμα αντικείμενα που ίσως επιθυμείτε να συμπεριλάβετε είναι:

 • καθαριστικά μαντηλάκια
 • λευκοπλαστ
 • αποστειρωμένους αυτοκόλλητους επιδέσμους
 • μάσκα ανάνηψης με βαλβίδα

Στα κουτιά πρώτων βοηθειών για εργασιακούς χώρους μπορούν να συμπεριληφθούν κι άλλα αντικείμενα τα οποία έχουν θεωρηθεί αναγκαία κατά την εκτίμηση επικινδυνότητας

Όπου υπάρχουν ασυνήθιστοι κίνδυνοι σε συγκεκριμένους εργασιακούς χώρους, τα κουτιά πρώτων βοηθειών θα πρέπει να συμπληρώνονται με επιπλέον, κατάλληλα υλικά. Χάπια ή φάρμακα συνήθως δεν συμπεριλαμβάνονται σε κουτιά πρώτων βοηθειών.

Είναι πολύ σημαντικό για τους εργοδότες να διασφαλίσουν ότι πληρούν τις νομικές ευθύνες, προσφέροντας άμεσες και κατάλληλες πρώτες βοήθειες στους εργαζομένους, καθώς και να υποστηρίζουν τους εργαζομένους σε θέματα υγείας που σχετίζονται με την εργασία.

 

Έφη Τσιγάρα
Έφη Τσιγάρα
Υπεύθυνος Onlinen Marketing

Comments are closed.