Μιλώντας στον εργοδότη σου για την υγεία σου
9 Μαΐου 2017
Ατυχήματα και τραυματισμοί
17 Μαΐου 2017
Show all

Ο ρόλος της επαγγελματικής περίθαλψης

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα υγείας ή νοσηλεύεστε για τραυματισμό, ο πάροχος επαγγελματικής περίθαλψης του εργοδότη σας μπορεί να σας υποστηρίξει. Ωστόσο, δεν παρέχουν ή δεν έχουν πρόσβαση όλοι οι εργοδότες σε υπηρεσίες επαγγελματικής περίθαλψης και γι’ αυτό θα πρέπει να βασιστείτε σε πληροφορίες από τον  προσωπικό σας ιατρό για να σας βοηθήσουν να επιστρέψετε ή να παραμείνετε στη δουλειά σας.

Τι είναι η επαγγελματική υγεία;

Η επαγγελματική υγεία είναι ένας ειδικευμένος κλάδος της ιατρικής που επικεντρώνεται στη σωματική και ψυχική ευεξία των εργαζομένων στον χώρο εργασίας τους.

Στόχος της επαγγελματικής υγείας είναι η πρόληψη ασθενειών και τραυματισμών που σχετίζονται με την εργασία μέσω:

 • ενθάρρυνσης για ασφαλείς εργασιακές πρακτικές
 • της εργονομίας (μελέτη για το πώς εργάζεστε και πώς θα μπορούσατε να εργαστείτε καλύτερα)
 • παρακολούθησης της υγείας του εργατικού δυναμικού
 • υποστήριξης της διεύθυνσης όσον αφορά απουσία λόγω ασθένειας

 

Μια υπηρεσία επαγγελματικής υγείας μπορεί επίσης:

 • να συνεργάζεται με τον εργοδότη για να εφαρμόσει πολιτικές και να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση όσον αφορά την υγεία και την ασφάλεια
 • να διεξάγει αξιολογήσεις υγείας πριν την πρόσληψη
 • να υποστηρίζει την προώθηση της υγείας καθώς και εκπαιδευτικά προγράμματα
 • να παρέχει συμβουλές στους εργαζομένους για προβλήματα που δεν σχετίζονται με την υγεία
 • να παρέχει συμβουλές και καθοδήγηση στον εργοδότη σχετικά με την υλοποίηση εύλογων προσαρμογών στις συνθήκες εργασίας

 

Πώς παρέχεται η επαγγελματική υγεία;

Η παροχή επαγγελματικής υγείας εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης. Μπορεί να παραχθεί από έναν νοσηλευτή με εκπαίδευση στην επαγγελματική υγεία και έναν γιατρό μερικής απασχόλησης ή μέσω διαφόρων ειδικών συμπεριλαμβανομένων:

 • φυσιοθεραπευτές
 • ψυχολόγοι
 • εργονομικοί εμπειρογνώμονες
 • επαγγελματίες θεραπευτές
 • ειδικευμένους νοσηλευτές και ιατρούς για την επαγγελματική υγεία

Η επαγγελματική υγεία συνήθως παρέχεται στον εργασιακό χώρο των εργαζομένων αλλά εάν ο εργοδότης δεν έχει δική του υπηρεσία, οι εργαζόμενοι ίσως χρειαστεί να μετακινηθούν ώστε να παρευρεθούν σε ραντεβού με εξωτερικούς παρόχους.

 

Ο εργοδότης μου δεν έχει υπηρεσίες επαγγελματικής υγείας

Πολλές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις δεν έχουν αρκετά χρήματα ώστε να συντηρούν υπηρεσίες επαγγελματικής υγείας. Γι’ αυτό το λόγο, πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν εξωτερικούς παρόχους επαγγελματικής υγείας όπως και όταν χρειάζονται υποστήριξη για το προσωπικό τους και για να πραγματοποιήσουν ιατρικές ή άλλες εκτιμήσεις σχετικές με την επαγγελματική υγεία.

Εάν πιστεύεις ότι χρειάζεσαι υπηρεσίες επαγγελματικής υγείας, θα πρέπει πάντα σε πρώτη φάση  να συζητάς με τον εργοδότη σου ώστε να κατανοήσεις ποιές υπηρεσίες είναι διαθέσιμες και πώς μπορείς να έχεις πρόσβαση σε αυτές.

Έφη Τσιγάρα
Έφη Τσιγάρα
Υπεύθυνος Onlinen Marketing

Comments are closed.