Είναι ο χώρος εργασίας σας ασφαλής;
8 Ιουνίου 2015
Συμβουλές για να διατηρείτε τον χώρο εργασία σας ασφαλή
16 Ιουνίου 2015
Show all

Πυρασφάλεια στην Εργασία

Τα φώτα τρεμοπαίζουν, υπάρχει μια έντονη μυρωδιά καψίματος και ξαφνικά ο χώρος εργασίας σας βυθίστηκε στο σκοτάδι. Πυκνός καπνός αρχίζει να τσούζει τα μάτια σας και να επηρεάζει την αναπνοή σας. Η πρώτη σας σκέψη είναι φωτιά.

Ξαφνικά το μυαλό σας είναι πλημμυρισμένο με ερωτήσεις όπως, πού είναι ο καπνός και από που προέρχεται; Τι καίει; πού είναι η φωτιά; Πόσο γρήγορα θα εξαπλωθεί; Έρχεται βοήθεια; Τι πρέπει να κάνω; Θα πρέπει να καλέσω κάποιον; Υπάρχει ένας συναγερμός πυρκαγιάς οπουδήποτε κοντά; Θα πρέπει να εκκενώσουμε τον χώρο; Ποια είναι η ασφαλέστερη οδός διαφυγής;

Κανείς δεν περιμένει ποτέ μια τέτοια κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης όπως η φωτιά μπορεί να συμβεί στον καθένα οποιαδήποτε στιγμή. Όλοι μας τότε θα κληθούμε να απαντήσουμε σε ερωτήσεις όπως αυτές που αναφέρονται παραπάνω, ακόμη και αν δεν το περιμένουμε.

Για να προστατεύσετε τον εαυτό σας, τους εργαζομένους σας και την επιχείρησή σας, θα πρέπει να έχετε ένα σχέδιο. Κατ ‘αρχάς, θα πρέπει να λάβετε τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση φωτιάς. Όμως, δεδομένου ότι ακόμη και το καλύτερο σχέδιο πρόληψης δεν είναι τελείως ασφαλές θα πρέπει να έχετε ένα σχέδιο για την προστασία του προσωπικού και την ελαχιστοποίηση των υλικών ζημιών σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Προετοιμασία σχέδιο δράσης
Ένα αποτελεσματικό σχέδιο δράσης ξεκινά με σενάρια brainstorming (ανταλλαγής ιδεών) στη χειρότερη περίπτωση. Συγκεντρώστε μια ομάδα διαχειριστών και τα βασικά στελέχη για να εντοπίσετε τους τομείς όπου μια φωτιά θα μπορούσε να προκαλέσει τη μεγαλύτερη ζημιά, ή παρουσιάζει τον μεγαλύτερο κίνδυνο για το προσωπικό, ή που μπορεί να εξαπλωθεί πιο γρήγορα. Το σχέδιό σας θα πρέπει να προσαρμοστεί ειδικά στο χώρο εργασίας σας. Για να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή ασφάλεια σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μπορεί να είναι αναγκαίο να αναπτυχθούν ξεχωριστά σχέδια για διαφορετικές περιοχές ή τμήματα. Ορισμένες περιοχές μπορεί να είναι πιο ευάλωτες πιθανών, σε περίπτωση φωτιάς ή είναι λιγότερο προσβάσιμες από τους εργαζομένους σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Το σχέδιο δράσης έκτακτης ανάγκης σε φωτιά που αναπτύχθηκε από την ομάδα σας θα πρέπει να καλύπτει τις δράσεις που πρέπει να ληφθούν από τον εργοδότη, τους διευθυντές και τους υπαλλήλους ώστε να διασφαλίσουν την προσωπική ασφάλεια και να περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με όλες τις πιθανές πηγές από όπου υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος να εκδηλωθεί μια πυρκαγιά.

Τι σχέδιο δράσης πρέπει να ακολουθήσετε

 • Μέθοδος για την αναφορά φωτιάς
 • Σχέδιο και διαδικασίες εκκένωσης
 • Διαδικασίες εκκένωσης και στρατηγικά τοποθετημένους χάρτες των κατόψεων με σαφή σήμανση των οδών διαφυγής, όπως και ασφαλείς περιοχές συνάντησης μετά την εκκένωση.
 • Λίστα με τα ονόματα, τους τίτλους, τις υπηρεσίες και τους αριθμούς των τηλεφώνων των εργαζομένων μέσα στην επιχείρησή. Ο κατάλογος αυτός θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει στοιχεία επικοινωνίας επείγουσας ανάγκης για όλο το προσωπικό.
 • Λίστα που περιγράφει και επεξηγεί τα καθήκοντα και τις ευθύνες των βασικών στελεχών κατά τη διάρκεια μιας έκτακτης ανάγκης όπως η φωτιά

Προειδοποίηση των εργαζόμενων
Το σχέδιο δράσης σας θα πρέπει να διαθέτει τον τρόπο που οι εργαζόμενοι θα ειδοποιηθούν σε περίπτωση ανάγκης και πώς να αναφέρουν περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Σε αυτό το σχέδιο συναγερμού και εκκένωσης θα πρέπει να λαμβάνουν επίσης υπόψη τους εργαζομένους με ειδικές ανάγκες.

Ο συναγερμός θα πρέπει να είναι διακριτικός και να μπορεί να αναγνωριστεί από όλους τους εργαζόμενους ως ένα σήμα για να εκκενώσουν ή να εκτελέσουν τις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης, όπως ορίζεται από το σχέδιο δράσης.

Υποδείξτε βασικό προσωπικό, που έχει την ευθύνη να επικοινωνήσει με την πυροσβεστική υπηρεσία και τις τοπικές αρχές.   Ο συναγερμός θα πρέπει να ακουστεί από όλους τους εργαζομένους. Σκεφτείτε επίσης την εγκατάσταση μιας βοηθητικής παροχής ηλεκτρικού ρεύματος σε περίπτωση που υπάρχει διακοπή ρεύματος.

Σχέδιο εκκένωσης και Διαδικασίες

Ένα σχέδιο δράσης για την εκκένωση των χώρων εργασίας πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα:

 • Όροι υπό τους οποίους η εκκένωση είναι αναγκαία
 • Σαφείς διαδικασίες εκκένωσης, συμπεριλαμβανομένων των διαδρομών εκκένωσης και τις εξόδους κινδύνου. Οι διαδικασίες αυτές πρέπει να τοποθετούνται σε θέσεις που είναι εύκολα προσβάσιμες για όλους τους εργαζόμενους. Οι οδοί εκκένωσης πρέπει να επισημαίνονται.
 • Οι διαδικασίες για την παροχή βοήθειας σε άτομα με αναπηρία ή που δεν μιλούν Ελληνικά

Κατάρτιση Εργαζομένων
Οι εργαζόμενοι πρέπει να εκπαιδεύονται σε αυτούς τους τομείς:

 • Στις ευθύνες και στους ατομικούς τους ρόλους
 • Διαδικασίες έκτακτης ανάγκης
 • Τοποθεσία και λειτουργία του εξοπλισμού έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων, αλλά δεν περιορίζονται σε, πυροσβεστήρες, πυροσβεστικές μάνικες, αναπνευστικές συσκευές, και κουβέρτες πυρκαγιάς
 • Πρώτες βοήθειες
 • Μαθήματα κατάρτισης πυρασφάλειας

Η πρόληψη των πυρκαγιών, η ασφάλεια στο χώρο εργασίας και ένα αποτελεσματικό σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης είναι ευθύνη του κάθε εργοδότη και εργαζόμενου. Η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης, σύστημα συναγερμού, σχέδιο εκκένωσης και εκπαίδευση των εργαζομένων είναι απαραίτητη για τη δημιουργία ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος.

Έφη Τσιγάρα
Έφη Τσιγάρα
Υπεύθυνος Onlinen Marketing

Comments are closed.