Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία
28 Απριλίου 2017
Μιλώντας στον εργοδότη σου για την υγεία σου
9 Μαΐου 2017
Show all

Τεχνικός Ασφάλειας

Επαγγελματικά καθήκοντα:

Οι τεχνικοί ασφάλειας συνήθως κάνουν τα ακόλουθα:

  • Ελέγχουν, εξετάζουν και αξιολογούν το περιβάλλον εργασίας, τον εξοπλισμό και τις πρακτικές ώστε να διασφαλίσουν ότι ακολουθούνται τα πρότυπα ασφαλείας και οι κρατικοί κανονισμοί
  • Συλλέγουν δείγματα πιθανών τοξικών υλικών
  • Συνεργάζονται με ειδικούς στην επαγγελματική υγεία και ασφάλεια ώστε να διορθώσουν επικίνδυνες και πιθανώς επικίνδυνες συνθήκες ή εξοπλισμό
  • Αξιολογούν προγράμματα σχετικά με την ασφάλεια στον χώρο εργασίας και την υγεία
  • Εκπαιδεύουν τους υπαλλήλους και τους εργάτες σχετικά με την ασφάλεια στον χώρο εργασίας
  • Επιδεικνύουν τη σωστή χρήση του εξοπλισμού ασφάλειας
  • Ερευνούν περιστατικά και ατυχήματα ώστε να εξακριβώσουν τις αιτίες και πώς μπορούν να προληφθούν στο μέλλον

Οι τεχνικοί ασφάλειας συλλέγουν στοιχεία για τις συνθήκες υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Οι τεχνικοί συνεργάζονται με ειδικούς στην επαγγελματική  υγεία και ασφάλεια για τη διεξαγωγή ελέγχων και μετρήσεων κινδύνων ώστε  να βοηθήσουν στην πρόληψη βλαβών στους εργάτες, την ιδιοκτησία, το περιβάλλον και το γενικό κοινό.

Οι τεχνικοί διεξάγουν ελέγχους, συλλέγουν δείγματα και μετρήσεις ως μέρος των επιθεωρήσεων στους χώρους εργασίας. Για παράδειγμα, συλλέγουν και χειρίζονται δείγματα σκόνης, μούχλας, αερίων, ατμών ή άλλων πιθανών επικίνδυνων υλικών. Διεξάγουν ελέγχους ρουτίνας και ειδικές επιθεωρήσεις.

Ελέγχουν και αναγνωρίζουν τα μέρη εργασίας για πιθανούς κινδύνους υγείας και ασφάλειας. Οι τεχνικοί εξετάζουν και ελέγχουν τα μηχανήματα και τον εξοπλισμό όπως σκαλωσιές και μηχανισμούς ανύψωσης ώστε να βεβαιωθούν ότι ακολουθούνται οι κατάλληλοι κανονισμοί ασφάλειας. Επίσης, ελέγχουν εάν οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν τον απαιτούμενο προστατευτικό εξοπλισμό, όπως μάσκες και κράνη. Οι τεχνικοί ελέγχουν ακόμη ότι τα επικίνδυνα υλικά αποθηκεύονται σωστά.

Εκτός του ότι εργάζονται για τη διατήρηση της υγείας και της ασφάλειας των υπαλλήλων, οι τεχνικοί συνεργάζονται με ειδικούς ώστε να αυξήσουν την αποδοτικότητα των εργαζομένων μειώνοντας τον αριθμό απουσιών των εργαζομένων και τα προβλήματα εξοπλισμού. Αυτές οι ενέργειες εξοικονομούν χρήματα στις εταιρείες, μειώνοντας τα ασφάλιστρα και τις αποζημιώσεις των εργαζομένων, προλαμβάνοντας κρατικά πρόστιμα και βελτιώνοντας την παραγωγικότητα και την ποιότητα των προϊόντων.

Παρ’ ότι όλοι οι τεχνικοί ασφάλειας εργάζονται για τη διατήρηση της υγείας των εργαζομένων και του περιβάλλοντος, οι ευθύνες τους ποικίλουν ανάλογα με τη βιομηχανία, τον χώρο εργασίας και τα είδη των κινδύνων που επηρεάζουν τους εργαζόμενους. Για παράδειγμα, ένας τεχνικός ελέγχει τα επίπεδα των κινδύνων σε μια μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων ή ερευνά τον φωτισμό και τον αερισμό σε ένα γραφείο. Και οι δυο έρευνες επικεντρώνονται στην διατήρηση της υγείας των εργαζομένων και του περιβάλλοντος.

Έφη Τσιγάρα
Έφη Τσιγάρα
Υπεύθυνος Onlinen Marketing

Comments are closed.