Ασφάλεια στο χώρο εργασίας – Ασφάλεια στο γραφείο
20 Ιουλίου 2015
Ασφάλεια στο χώρο εργασίας – Βελτίωση της ποιότητας εκπαίδευσης
5 Αυγούστου 2015
Show all

Φαρμακεία στο χώρο εργασίας

Από το 2013 τα φαρμακεία/κιβώτια οφείλουν να βρίσκονται σε κάθε επιχείρηση και γενικά σε κάθε εγκατάσταση/τόπο εργασίας. Κάθε φαρμακείο θα πρέπει να έχει κάποια ελάχιστα φάρμακα για να βοηθήσουν σε άτυχες στιγμές. Η μη ύπαρξη φαρμακείου επιφέρει βαρύτατες διοικητικές ποινές και πρόστιμα ύψους από 500 έως 50.000 ευρώ.

Η πιο βαριά ποινή όμως θα είναι η απώλεια ή ο μόνιμος τραυματισμός κάποιου εργαζομένου στο χώρο εργασίας. Οι υπάλληλοι πρέπει να ξέρουν ότι σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης μια μικρή βοήθεια μπορεί να είναι σημαντική για τη ζωή τους. Οι πρώτες βοήθειες με τη χρήση κάποιων φαρμάκων και βοηθημάτων μπορούν να δώσουν τον κατάλληλο χρόνο για τη μεταφορά του ασθενούς στο νοσοκομείο ή σε κάποιο χώρο παροχής υπηρεσιών υγείας. Η άμεση αντιμετώπιση ενός εργατικού ατυχήματος ίσως μπορεί να σώσει ζωές ή να αποτρέψει έναν νόμιμο τραυματισμό.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της ΕΕ εργατικά ατυχήματα και τους εργατικούς κινδύνους έχουμε σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Σε ότι αφορά τα ατυχήματα που συνεπάγονται περισσότερες από τρεις μέρες απουσίας η αναλογία είναι μεγαλύτερη από 6.000 ανά 100.000 εργαζομένους. Στις κατασκευές 1.300 εργαζόμενοι χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο .Ένα 15% των εργαζομένων στην εκπαίδευση έχουν δεχθεί σωματική ή λεκτική κακοποίηση. Στο χώρο εργασίας του τομέα της παροχής φροντίδων υγείας το ποσοστό των ατυχημάτων στην Ελλάδα είναι 34% υψηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ. Στις μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις παρατηρείται το 82% των επαγγελματικών κινδύνων, ενώ το ποσοστό αυτό αναλογεί στο 90% των θανατηφόρων ατυχημάτων.

Οι ίδιοι λοιπόν οι εργαζόμενοι οφείλουν να ωφελήσουν τη δικιά τους υγεία και τη δικιά τους ικανότητα για εργασία. Το κόστος απόκτησης από τις επιχειρήσεις ενός φαρμακείου είναι πολύ μικρό συγκριτικά με το κόστος του εργατικού ατυχήματος.

Έφη Τσιγάρα
Έφη Τσιγάρα
Υπεύθυνος Onlinen Marketing

Comments are closed.