Άρθρα

9 Μαΐου 2017

Μιλώντας στον εργοδότη σου για την υγεία σου

Το να μιλήσεις ανοιχτά στον εργοδότη σου για την υγεία σου ή για οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα αντιμετωπίζεις, είναι δύσκολο αλλά ουσιώδες ώστε να λάβεις την υποστήριξη […]
2 Μαΐου 2017

Τεχνικός Ασφάλειας

Επαγγελματικά καθήκοντα: Οι τεχνικοί ασφάλειας συνήθως κάνουν τα ακόλουθα: Ελέγχουν, εξετάζουν και αξιολογούν το περιβάλλον εργασίας, τον εξοπλισμό και τις πρακτικές ώστε να διασφαλίσουν ότι ακολουθούνται […]
28 Απριλίου 2017

Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία

Η Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία πραγματοποιείται στις 28 Απριλίου 2017. Η ημερομηνία ανακηρύχτηκε από τον Διεθνή Οργανισμό  Εργασίας με σκοπό […]
18 Απριλίου 2017

Προστασία της Σωματικής Ασφάλειας

Ποιοί είναι οι ψυχοκοινωνικοί παράγοντες; Ψυχοκοινωνικοί παράγοντες και στοιχεία που έχουν επίπτωση στις ψυχολογικές ανταποκρίσεις των εργαζομένων στην εργασία και τις συνθήκες εργασίας, που ενδεχομένως προκαλούν […]