Άρθρα

5 Αυγούστου 2015

Ασφάλεια στο χώρο εργασίας – Βελτίωση της ποιότητας εκπαίδευσης

Κατ ‘αρχήν, οι μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες έχουν δικά τους τμήματα στα οποία ο μοναδικός στόχος τους είναι η ανάπτυξη νέων προγραμμάτων κατάρτισης και τις περισσότερες φορές, […]
23 Ιουλίου 2015

Φαρμακεία στο χώρο εργασίας

Από το 2013 τα φαρμακεία/κιβώτια οφείλουν να βρίσκονται σε κάθε επιχείρηση και γενικά σε κάθε εγκατάσταση/τόπο εργασίας. Κάθε φαρμακείο θα πρέπει να έχει κάποια ελάχιστα φάρμακα […]
20 Ιουλίου 2015

Ασφάλεια στο χώρο εργασίας – Ασφάλεια στο γραφείο

Η αλήθεια είναι ότι τα περισσότερα ατυχήματα συμβαίνουν στον τομέα των κατασκευών, της μεταποιητικής βιομηχανίας, και σε επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, αλλά υπάρχουν ατυχήματα γραφείου που είναι […]
14 Ιουλίου 2015

Ασφάλεια στο χώρο εργασίας – Μείωση εργασιακού άγχους

Μειώνοντας το άγχος ενισχύεται η ασφάλεια στο χώρο εργασίας. Παρόλο που μία μικρή ποσότητα του στρες είναι καλή για την εκτέλεση των καθηκόντων, είναι πραγματικά δύσκολο […]