Εταιρικό Προφίλ


Η HOME CARE A.E. ιδρύθηκε το 2000, στα Τρίκαλα, με αρχικό αντικείμενο υπηρεσιών, την κατ’οίκον νοσηλεία. Χαρακτηριστικά αυτής της καινοτόμου προσπάθειας ήταν το, άριστης εξειδίκευσης, επιστημονικό προσωπικό και το, υψηλής κατάρτισης, νοσηλευτικό προσωπικό.

Με γνώμονα τη βελτιστοποίηση των προσφερόμενων υπηρεσιών στον ευαίσθητο τομέα της υγείας, η HOME CARE A.E., επεκτάθηκε με τη δημιουργία πρότυπης νοσηλευτικής μονάδας στη Λάρισα (γενική χειρουργική – παθολογική). Η κλινική είναι πλήρως τεχνολογικά εξοπλισμένη ώστε να εξυπηρετεί, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τις ανάγκες των φιλοξενούμενων ασθενών.

Το 2001 η HOME CARE A.E. εισήλθε στην παροχή υπηρεσιών, σχετικών με την Ασφάλεια και Υγιεινή στην Εργασία. Τομέας σημαντικός τόσο κοινωνικά όσο και επιστημονικά.

Επενδύοντας λοιπόν, σε ανθρώπινο δυναμικό και σε μηχανολογικό εξοπλισμό, συστάθηκε η ΕΞ.Υ.Π.Π. (Εξωτερικές Υπηρεσίες Πρόληψης και Προστασίας) HOME CARE. Η λειτουργία της ξεκίνησε, και τυπικά, μόλις απέκτησε τη σχετική άδεια Πανελλαδικής εμβέλειας (Αρ. Άδειας: 130610/ 18-10-2001), από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

Σήμερα η ΕΞ.Υ.Π.Π. HOME CARE δραστηριοποιείται πανελλαδικά και διαθέτει το απαιτούμενο Επιστημονικό Προσωπικό για την κάλυψη των υπηρεσιών του Τεχνικού Ασφάλειας (Ν.1568/85), του Γιατρού Εργασίας (Ν.1568/85) και την εκπόνηση Μελετών Εκτίμησης του Επαγγελματικού Κινδύνου (Π.Δ.17/96).

Χαρακτηριστικό της ΕΞ.Υ.Π.Π. HOME CARE είναι η συνεχής και διαρκής ενημέρωση-επιμόρφωση των στελεχών της, Τεχνικών Ασφάλειας και Γιατρών Εργασίας, για τις καινοτόμες πρακτικές και λειτουργίες στην Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας. Πρακτικές που εφόσον κρίνονται αξιόλογες εφαρμόζονται άμεσα για την Πρόληψη και Προστασία στους Εργασιακούς Χώρους.

Με τα κατάλληλα Πιστοποιημένα Όργανα Μέτρησης Βλαπτικών Παραγόντων (Π.Δ. 95/99) η ΕΞ.Υ.Π.Π. HOME CARE δύναται να διενεργήσει μετρήσεις Φωτεινότητας, Ήχου, Σκόνης (Αδρανή, Σκόνη Βάμβακος κτλ.), Ακτινοβολίας και λοιπών βλαπτικών φυσικών και χημικών παραγόντων.

 

lRRPBChjKVprhGP4hAZN

 

 

 

14874539886_d767b28565_z