Συχνές Ερωτήσεις

Τεχνικοί Ασφάλειας

1Ποιες επιχειρήσεις οφείλουν να συνεργάζονται με Τεχνικό Ασφαλείας;
Όλες όσες απασχολούν έστω και ένα άτομο προσωπικό.
2Ποιες επιχειρήσεις οφείλουν να συνεργάζονται με Γιατρό Εργασίας;
α) Όλες όσες παρουσιάζουν βιολογικούς κινδύνους έστω και με ένα άτομο προσωπικό.
β)Όλες όσες απασχολούν 50 άτομα προσωπικό και πάνω.
3Ποια έντυπα υποβάλλονται στην Επιθεώρηση Εργασίας για την ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας;
α) Το έντυπο 1 ή το έντυπο 2.
β) Η σύμβαση της ΕΞΥΠΠ με την επιχείρηση.
γ) Εάν υπάρχει προηγούμενος Τεχνικός Ασφαλείας πρέπει να κατατεθεί και η δήλωση παραίτησής του.
4Ποια έντυπα υποβάλλονται στην Επιθεώρηση Εργασίας για την ανάθεση καθηκόντων Γιατρού Εργασίας;
α) Το έντυπο 1 ή το έντυπο 2.
β) Η σύμβαση της ΕΞΥΠΠ με την επιχείρηση.
γ) Εάν υπάρχει προηγούμενος Γιατρός Εργασίας πρέπει να κατατεθεί και η δήλωση παραίτησής του.
δ) Οι υπεύθυνες δηλώσεις 1 ή 2 ή 3 ανάλογα με την περίπτωση.
ε) Βεβαίωση του Ιατρικού Συλλόγου που ανήκει ο Γιατρός, εφόσον δεν κατέχει την ειδικότητα της Ιατρικής της Εργασίας.
5Πότε υποβάλλεται έντυπο 1 ή έντυπο 2;
Έντυπο 1 υποβάλλεται όταν η επιχείρηση έχει μόνο ένα σημείο εγκατάστασης.
Έντυπο 2 υποβάλλεται όταν η επιχείρηση έχει δύο σημεία εγκατάστασης και άνω.
6Στα τεχνικά έργα υποβάλλεται ανάθεση Τεχνικών και Γιατρού στην Επιθεώρηση Εργασίας;
Όχι δεν υπάρχει πλέον αυτή η υποχρέωση.
7Ποιες επιχειρήσεις έχουν την υποχρέωση σύνταξης εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου;
Όλες οι επιχειρήσεις.
8Άλλες παροχές εξυπηρέτησης (φαρμακεία, ISO, ΓΕΕΚ)
- πώληση φαρμακείων βάσει της εγκυκλίου
-εκπόνηση μελετών εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου
- εκπόνηση Συστημάτων Διαχείρησης Ποιότητας (ISO 9001: 2008, ISO 22000)
9Είναι υποχρεωτικό το φαρμακείο σε μια επιχείρηση;
Όλες οι επιχειρήσεις οφείλουν να έχουν φαρμακείο με τα περιεχόμενα που προβλέπονται στην εγκύκλιο ΦΕΚ Β’2562/11-10-2013.

ΕΞΥΠΠ

1Τί είναι η εταιρεία (αντικείμενο) ΕΞΥΠΠ;
Η ΕΞΥΠΠ παρέχει υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας και Γιατρού Εργασίας. Τα αρχικά είναι Εξωτερικές Υπηρεσίες Πρόληψης και Προστασίας